Oppdatert 21.10.2021

VirusVi er svært glade for at det har blitt mulig å avvikle de nasjonale smittevernreglene, og vi gleder oss til det fysiske seminaret.

Pandemien er allikevel ikke over, og vi vet at noen er bekymret for sammenstimlinger og trengsel.

Både NAFO og Storefjell er opptatt av at alle skal oppleve det som trygt å delta på seminaret, og sammen med hotellet vil vi gjøre flere tilpasninger for å sikre at seminaret kan gjennomføres med minst mulig trengsel:

  • Generelt: Vi er færre seminardeltakere i år enn det som har vært vanlig. I seg selv bidrar dette til mindre trengsel.
  • All informasjon til deltakerne blir tilgjengelig i en nyutviklet web-app beregnet for mobiltelefon. Det er ingen grunn til å samles foran program- og informasjonstavlen som tidligere.
  • Middag torsdag og fredag gjennomføres i to puljer. Deltakerne avtaler med resepsjonen hvilken pulje de spiser i.
  • Lunsj fredag og lørdag: Matsalen er åpen mellom 12.30 og 15:00. I noen forelesningssaler avsluttes programmet til lunsj kl. 12:30, mens andre holder på frem til 13:00. Deltakerne i salene som slutter tidlig oppfordres til å spise tidlig lunsj.
  • Frokost: De som er særlig opptatt av å unngå trengsel anbefales å spise tidlig frokost.
  • Festmiddag på lørdag: Denne organiseres naturligvis ikke i puljer, men siden vi er færre tilstede, er det ikke behov for å dekke så trangt som tidligere. Maten blir dessuten servert direkte på tallerkner. Det blir ikke serveringsfat som skal sendes rundt bordet.

Velkommen til et hyggelig og smittevernvennlig NAFO-seminar.