NAFO-seminar

Storefjell VinterAller først – det planlegges definitivt for et godt gammeldags NAFO-seminar på Storefjell i år. Vi antar det er gode nyheter for alle som begynner å bli sultne på å treffe andre atferdsanalytikere i den virkelige, fysiske verden igjen. Det vil jo ta tid før vaksinering er på plass i et omfang som tillater at vi treffes, men vi har reservert Storefjell i tidsrommet 28.-31. oktober. Vi anbefaler at du noterer i kalenderen først som sist.

Digitale aktiviteter

VideokameraInnen den tid har vi allikevel en lang vinter og vår som vi tenker å fylle med mer smitteverntilpassede aktiviteter. «NAFO Digital» som vi gjennomførte i oktober var en svært solid og etterlengtet opptur for foreningen. Entusiastiske tilbakemeldinger fra forelesere og deltakere gjør at digitale aktiviteter videreføres for 2021. Programkomitéen og styret har vært i gang en stund, og vi kan lansere følgende plan for våren.

Mars: Innledende kurs i grunnleggende atferdsanalyse

I mars vil vi lansere de første digitale forelesningene i det som kanskje vil bli en lang rekke av opplærings- eller kursvideoer. Det er foreløpig usikkert om dette vil bli sendt live eller bare i opptak, og om alt blir tilgjengelig samme dag. Det som imidlertid er sikkert er at temaet blir  "grunnleggende atferdsanalyse", og at målgruppen er studenter og andre som fra tidligere har lite kunnskap om atferdsanalyse. Silje Haugland fra Universitetet i Agder og Kjetil Viken fra Høgskolen i Innlandet underviser til vanlig vernepleierstudenter i atferdsanalyse. De utarbeider i disse dager innholdet, og vil selv forestå mye av undervisningen.

Frittstående temadager

I april og mai vil vi gjennomføre to frittstående temadager som sendes live via nettsidene våre. Som på NAFO Digital i fjor høst planlegger vi å gjennomføre sendingene fra fysiske forelesningssaler med et smitteverntilpasset antall tilhørere i salen. Vi tror dette bidrar til en vesentlig bedre opplevelse enn tradisjonell digitalundervisning kan gi.

Dag #1, april

Atferdsanalyse er i stadig utvikling. Fra 90-tallet oppsto nye behandlings- og terapiformer som etter hvert har blitt beskrevet som tredjegenerasjons atferdsanalyse. Se f.eks. Myhre et.al. sin artikkel på dette temaet i NTA fra 2018. De senere årene har det også blitt tiltakende interesse for å kaste atferdsanalytiske blikk på behandlingsformer og terapier som ikke har røtter i atferdsanalyse. Slike ting vil stå i fokus på den livesendte dagen i april.

Dag #2, mai

Opplæring og undervisning. Atferdsanalytiske bidrag i barnehage, skole, universitet og arbeidsliv. Dette er temaet for den siste frittstående dagen denne våren.

Juni: To-dagers konferanse

Vårsemesteret avsluttes med en todagers konferanse med et bredt spekter av temaer. Som på konferansen i oktober vil programmet bli krydret med gjester og andre innslag i TV-studio, og vi håper studentlaget som tidligere vil ta ansvar for en uhøytidelig quiz.

Bidrag til programmet

Det gjenstår mye arbeid før vi kan presentere et detaljert program for de ulike arrangementene. Programkomitéen vil forestå en del spesielle invitasjoner, men det er også rom for å sende inn bidrag som komitéen kan vurdere. En innsendingsside vil bli åpnet i nærmeste fremtid.