Informasjonen du tidligere fant her på "Min påmelding" er fjernet herfra og overført til den nye løsningen.

Du finner mer informasjon på denne siden:

https://www.atferd.no/nafo-seminaret/seminar-app/