Kamera i forelesningssalEn heldig sideeffekt av Korona

Fjorårets NAFO-seminar måtte avlyses på grunn av Korona-pandemien. I oktober arrangerte vi isteden for første gang en digitale konferanse. Vi la ned mye arbeid for at arrangementet ikke skulle bli en nødløsning. Dette lyktes vi med, og vi viderefører og videreutvikler konseptet denne våren med digitale arrangementer i april, mai og juni.

Hvis du har deltatt på NAFOs konferanser tidligere, vet du at du kan forvente kvalitetsprogram og gode forelesere. Med erfaringene vi nå har med digitale arrangement, bør du også kunne forvente gode live-sendinger.

Sendingene gjennomføres fra en fysisk forelesningssal, og hvis det blir lettelser i smitteverntiltak utover våren, kan det bli mulig å reservere fysiske plasser i salen.

Gratistilbud til studenter

Alle studenter inviteres til å delta gratis på de frittstående temadagene. Det er også store studentrabatter på konferansen i juni. (Rabatten på juni-konferansen gjelder kun studenter som mottar lån og/eller stipend fra statens lånekasse for utdanning)

Påmelding på denne siden: https://atferd.no/nafo-digital/pameldingsskjema-studenter/

 

Leter  du etter live-sendingene? Du finner dem på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-digital/livesending/

Programmet

 

23. april: Lettbeint innføring i atferdsanalyse

Denne første temadagen ble ledet av Silje Haugland (Universitetet i Agder), Kjetil Viken (Høgskolen i Innlandet)  og Jørn Isaksen (Høgskolen i innlandet). Til vanlig underviser de blant annet vernepleierstudenter i atferdsanalyse. Sendingen ble gjennomført fra et virtuelt TV-studio, og krydret med videosnutter og korte presentasjoner. Deltakerne bidro selv med innsending av spørsmål og oppgaveløsing på Mentimeter.

Opptakene fra sendingen er tilgjengelige i videoarkivet

30. april: Tredje generasjons klinisk atferdsanalyse - for alle

Atferdsanalyse er i stadig utvikling. Fra 90-tallet oppsto nye behandlings- og terapiformer som etter hvert har blitt beskrevet som tredjegenerasjons klinisk atferdsanalyse. Dagen vil ledes av Martin Myhre (Universitetet i Oslo).

Les mer om temadagen "Tredje generasjons atferdsanalyse - for alle"

21. mai: Opplæring basert på atferdsanalyse

Atferdsanalytiske opplæringsmetoder i barnehage, skole, universitet og arbeidsliv er temaet for den siste av de frittstående temadagene denne våren. Dagen vil ledes av Dag Gladmann Sørheim (Karlsrud skole)

Les mer om temadagen "Opplæring basert på atferdsanalyse"

Finalen: Todagers fagkonferanse 10. og 11. juni

Vårsemesteret avsluttes med en todagers konferanse med et bredt spekter av temaer. Som på konferansen fra sist oktober vil programmet bli krydret med gjester og andre innslag i TV-studio, og vi satser på at studentlaget som tidligere vil ta ansvar for en uhøytidelig quiz.

Les mer om fagkonferansen her