NAFO Digital 2020

Har du vært med på NAFO-seminar tidligere? Hvis ikke skal du vite at vi årlig siden 80-tallet har arrangert en av verdens største atferdsanalytiske fagkonferanser.

Dette lot seg av naturlige grunner ikke gjennomføre i år. I likhet med mange andre ble vi derfor presset til å finne digitale løsninger. Og vi må kunne si - vi er svært stolte av resultatet.

Konferansen ble gjennomført i forelesningssaler med noen deltakere fysisk tilstede i salen. Alle forelesningene ble i tillegg live-streamet, og sendingene ble bundet sammen av et TV-studio med programlederne Monica Vandbakk og Kai-Ove Ottersen. I tillegg til introduksjoner av de enkelte programpostene hadde de  gjester i studio, og de viste opptak som var gjort i forkant av konferansen.

Kvelden den andre konferansedagen var det digital-quiz med Zoom og Kahoot - vi takker studentlaget vårt for innsatsen.

Vi håper konferansen var til både hygge og nytte for dere som var med, og at vi ser dere på både digitale og fysiske konferanser i fremtiden.

Alle påmeldte til konferansen har tilgang til videoopptakene fra sendingene frem til 19. april 2021