Delta i gruppeHva er attraktivt med å delta på fagkonferanser? Forelesninger og annet program, naturligvis. Men utover det? Fellesskap og sosial samling om fag, antakelig. Kanskje er også diskusjoner, nettverksbygging og anledning til å møte kolleger og kjente i en annen ramme en arbeidshverdagen viktige elementer.

På flere av disse områdene stiller digitale konferanser med åpenbare handicap, noe mange har erfart det siste halve året. Heller ikke NAFO digital kan gi like gode betingelser for nettverksbygging som en konferanse der man er fysisk sammen. På den annen side - Vi håper TV-studioet vårt vil bidra til at du opplever å faktisk være deltaker - ikke bare at du ser på forelesninger. Og lurer du på noe underveis, eller ønsker å dele noe med de andre deltakerne? Bruk kommentarfeltet. Kanskje vil dine problemstillinger bli fanget opp i forelesningssalen eller TV-studioet.

Samle kolleger

Har dere et møte- eller undervisnigsrom rom på jobben? Vi anbefaler at dere (naturligvis på smitteverntilpasset måte) samler kolleger foran storskjermen. Så kan dere ha deres eget lille NAFO-seminar sammen med mange andre små NAFO-seminar på andre arbeidssteder. Hvis det er et kamera der, kan dere kanskje også slippe til som virtuelle gjester i TV-studioet en av dagene.

Digitale fortrinn

Vi tror NAFO Digital 2020 vil lykkes med å bøte på flere av ulempene som kjennetegner digitale konferanser. Og så har jo det digitale formatet også en stor fordel - hvis ikke tiden passer, så kan du se det senere. Eller se det på nytt.

Og ettersom kostnadene ved å delta er beskjedne i sammenligning, så er det bedre sjanse for at flere av kollegene dine kan delta, slik at det allikevel blir et sosialt fellesskap også i analog forstand.