Vi arbeider med å redigere opptakene fra NAFO Digital, og vil gjøre dem tilgjengelig i videoarkivet i løpet av få dager.