UndervisningsromPer i dag er ikke arkivet spesielt brukervennlig ettersom vi ikke har rukket å dele opp opptakene slik at man kan vise utvalgte symposier eller forelesninger for seg. Dette arbeidet har imidlertid høy prioritet hos oss, og vi vil varsle konferansedeltakerne på e-post når dette er klart.