NAFO Digital 2020 - Praktisk informasjon og priser

Arrangeres i tidsrommet 14.-16. oktober

Påmeldinger gir digital adgang til konferansen. Det er plass til noen tilhørere i forelesningssalene. I den grad det er ledige plasser kan seminardeltakerne reservere disse uten ekstra kostnader. 

Påmeldingsfrist: Det er i prinsippet ingen påmeldingsfrist siden konferansen er digital og har ubegrenset antall plasser. Vi anbefaler allikevel at man melder seg på i god tid. Skulle det oppstå noen utfordringer i anledning påmeldingen er det fint om dette kan løses i god tid.

Kategori Pris Merknad
Individuell påmelding Kr. 1.700,- Medlemmer innvilges kr. 500,- i rabatt
Individuelt studentmedlem Kr. 300,- Se vilkår for studentmedlemskap på informasjonssiden om medlemskap
Gruppe - første fem deltakere Kr. 1.500,-  Per person. Det innvilges kr. 300,- i rabatt for medlemmer
Gruppe - neste fem deltakere Kr. 1.000,- Pris per person. Det invvilges kr. 200,- i rabatt for medlemmer
Pris for en gruppe på 10 personer begrenses uansett oppad til kr. 10.000,-
Gruppe over 10 deltakere Kr. 1.000,- Pris per person. Det gis ikke medlemsrabatter
Alle ansatte på et arbeidssted uavhengig av størrelse Kr. 25.000,- Les mer om denne kategorien på egen informasjonsside

 

Informasjon til deg som skal melde på en gruppe

  • Den som melder på gruppen trenger ikke selv å være deltaker
  • Innhent opplysninger om fakturareferanse (prosjektnummer, rekvisisjonsnummer, bestillernummer etc.) før du starter påmeldingen. Det er viktig at slike ting blir riktig.
  • Vi sender EHF-faktura (elektronisk faktura) til virksomheter som kan ta i mot slike.
  • Ved påmelding av begrenset gruppe: Innhent navn og e-postadresse til alle deltakerne. Obs skrivemåte på e-postadresser. Adgangsbevis blir knyttet til e-postadressen.
  • Ved påmelding av alle ansatte: Dersom arbeidsstedet har eget e-postdomene (eks. at alle har en e-postadresse av denne typen: "navn_ansatt@mittarbeidssted.no", kan selve domenenavnet registreres. Altså i tilfellet over "mittarbeidssted.no". Alle som logger seg på konferansen med en slik e-postadresse vil da automatisk få adgang. Hvis noen ansatte ikke har en slik e-postadresse, kan hver av disse registreres for seg. Dersom virksomheten har flere domener, f.eks. "minavdeling.mittarbeidssted.no", så kan man registrere flere domener.