Temadagen tok for seg mange nyere tilskudd til atferdsanalytisk behandling og opplæring som ofte omtales som tredje generasjons atferdsanalyse.

Alle forelesningene er nå tilgjengelige i videoarkivet

Hvis du ønskre tilgang til opptakene, men ikke var påmeldt til temadagen, kan du registrere en etterskuddsvis påmelding her

Aktuelle lenker:

Programdetaljene

Påmeldingsskjema