I tiden frem mot seminret vil mange av foreleserne lage små videosammendrag av det de kommer til å presentere på konferansen. Dette, sammen med intervjuer og reportasjer vil bli publisert på Youtube-kanalen vår

Vi har også en Facebook-side som kan være nyttig å motta varslinger fra.