Frittstående forelesning

Med frittstående forelesning menes intuitivt nok at man som foreleser tildeles en forelesningssal for et tidsrom, hvor presentasjonen gis i hovedtrekk i muntlig form, gjerne supplert med lysark og eventuelt video-snutter.

På det tradisjonelle NAFO-seminaret er dette det dominerende presentasjonsformatet. Varigheten på forelesningene er typisk mellom 30 og 90 minutter effektiv forelesningstid.

Symposium

Symposier består av flere forelesninger innen et mer eller mindre avgrenset tema. En person har oppgaven som "Chair" for symposiet. Chair har en leder- eller ordstyrerrolle. Han eller hun holder gjerne en kort innledning til temaet. Deretter følger de enkelte symposieinnleggene i form av realtivt korte forelesninger på mellom 15 og 30 minutter.

En forelesning som inkluderes i et symposium vil ofte bli mer interessant for tilhørerne ettersom den settes inn i en større sammenheng med de øvrige innleggene i symposiet.

På NAFO-seminaret har symposier blitt et stadig mer brukt presentasjonsformat, og vi antar at denne utviklingen vil fortsette.

For den digitale konferansen i juni, vil i all hovedtrekk bli basert på symposier.

Ved innsending av bidrag til programmet kan man gjerne sende inn ferdigkomponerte symposier, men programkomitèen vil også vurdere om uavhengige forelesninger som sendes inn med fordel kan inngå i et symposium.

Poster

Postere er presentasjoner i form av plakater på en tavle. Posterpresentasjoner er ikke aktuelle for de digitale arrangementene, og vil derfor kun bli vurdert med tanke på NAFO-seminaret i oktober. På NAFO-seminaret planlegger vi å avholde en postersesjon på fredag ettermiddag. En av forelesningssalene vil da bli utstyrt med postervegger hvor materialet kan henges opp.

Mens postersesjonen pågår vil det ikke være program i de andre salene. Dette siste er verdt å merke seg, for mens andre presentører må konkurrere med hverandre om tilhørerne, slipper seminardeltakerne å velge bort interessante ting for å oppsøke en poster.

Vi anbefaler denne veilederen når du skal planlegge en poster (PDF, 181KB)

Workshop

Workshops er mer kurs-aktige og langvarige enn de vanlige forelesningene. Disse er heller ikke aktuelle til de digitale arrangementene, og vil kun bli vurdert med tanke på det fysiske NAFO-seminaret.

I workshops legges det opp til en mer aktiv innsats fra deltakerne, gjerne i form av gruppearbeid eller lignende. De har derfor også et begrenset deltakerantall (ofte mellom 15 og 40) og det legges opp til at seminardeltakerne kan forhåndsreserve plass på de ulike workshopene. Foreløpige deltakerlister gjøres tilgjengelig for foreleserne før seminaret starter. Workshopene kan ha en varighet på inntil 5 timer.

Informasjons- og markedsføringsstands

Informasjons- og markedsføringsstands er også aktuelle kun på det fysiske NAFO-seminaret. Disse er ikke en del av det offisielle programmet, og trenger ingen vurdereing av programkomitéen.

Slike stands benyttes gjerne i markedsføringshensikt, men en rekke ikke-kommersielle virksomheter har også funnet det hensiktsmessig å vise seg frem for seminardeltakerne gjennom å reservere en slik standplass.

Det er mulighet for å reservere plass til både små stands og større utstillinger med mulighet for f.eks. en sittegruppe. Prisene er foreløpig ikke avklart, men dette vil bli publisert publisert i god tid før seminaret starter.