Lenken under leder til et elektronisk skjema for innsending av programbidrag. Før du starter innsending bør du ha avklart alle aktuelle opplysninger:

  • Tittel
  • Eventuell undertittel
  • Eventuelle nøkkelord
  • Eventuelle medpresentører (inkludert e-postadressen deres)
  • Sammendrag
  • Presentasjonsformat
  • Programkategori
  • Kunne opplyse om personvern er en aktuell problemstilling for presentasjonen
  • Kunne oppplyse om det er kommersielle aspekter ved presentasjonen

Dersom du skal sende inn et symposium, bør du også ha avklart tilsvarende informasjon om hvert av innleggene. (Sammendrag er anbefalt, men ikke obligatorisk for symposieinnlegg.)

Ved innsending vil du motta en bekreftelse på e-post. Informasjon om innsendingen vil også bli sendt til eventuelle medpresentører.

Etter innsending er opplysningene om presentasjonen din tilgjengelig for deg på denne siden. Der vil du også ha mulighet til å redigere sentrale opplysninger. 

Åpne innsendingsskjema