Styret

Navn Rolle Valgt for perioden
Terje Gundhus Leder 2020-2022
Monica Vandbakk Nestleder 2019-2021
Erik Arntzen Styremedlem og internasjonal kontakt 2019-2021
Jonny Finstad Styremedlem 2019-2021
Hanne Augland Styremedlem 2020-2022
Jon Arne Løkke Styremedlem 2020-2022
Silje Haugland Styremedlem 2020-2022

 

Valgkomitèen

Navn Rolle Valgt for perioden
Martin Myhre Komitéleder 2018-2021
Marit Skaret Komitémedlem 2019-2022
Bjørn André Torve Komitémedlem 2020-2023

(* Valgkomitèmedlemmer velges for tre år. Det siste året har komitèmedlemmet lederfunksjonen i valgkomitèen.)

Redaktører

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse Børge Strømgren
European Journal of Behavior Analysis Erik Arntzen
Web-redaktør Morten Berger

 

Revisor

Tore Vignes er valgt til revisor for perioden 2019 - 2021.

Etikkutvalg

NAFOs etikkråd tar i mot henvendelser fra medlemmer og andre og kan uttale seg om ulike normative problemstillinger knyttet til atferdsanalyse og etikk, både i anvendelse og forskning. Henvendelser til etikkutvalget kan rettes til service.nafo@atferd.no

Etikkrådets medlemmer:

Gunnar Salthe
Børge Holden
Silje Haugland
Jonny Finstad
Jon Arne Løkke